Andagter

En andagt er en kort gudstjeneste, hvor der er salmesang, bøn og læsning, men ingen eller kun en ganske kort prædiken eller fortælling.


I Husumvold Kirke er andagten ofte knyttet til fællesskaber omkring foredrag på vores Fredagsmøde eller film i vores Kirkebio.  Vores andagter kan også være musikANDAGTER, hvor præstens ord suppleres af vores stærke sangere og organist.