Kommunikation, kirke og kultur

Kirke- og kulturmedarbejder

Karoline Lykke Nyborg


Kirke- og kulturmedarbejder

Karoline blev ansat i 2022 og varetager kirkens kommunikation, frivillighed og diakoni.

Karoline står for kirkens eksterne fysiske og digitale kommunikation, PR og presse, booking af foredrag/aktiviteter, frivilligkoordnering og udvikling af diakonale og sociale projekter. Derudover sørger hun for, at lokalmiljøet og kirkerne samarbejder for at styrke bydelens tilbud og kommunikation til borgerne - og så kan du møde hende som kordegn til højmessen ca. én søndag om måneden.

 

Du kan kontakte Karoline, hvis du har en god idé til kirken, vil være frivillig eller har lyst til at tale om eller optræde med noget særligt. 

 
Kontakt Karoline
Telefon: +45 24 42 03 99
E-mail: kommunikation.husumvoldkirke@gmail.com

Kommunikationsmedarbejder

Berit Sonne Amhild


Kommunikationsmedarbejder

Berit er kommunikationsmedarbejder i kirken og studerer teologi på Københavns Universitet.

Hun blev ansat i 2021 og varetager kommunikationen af aktiviteter i kirkekalenderen, kirkens aktiviteter rettet mod børn og familier samt sociale medier. Berit står for pilgrimsvandringer sammen med en præst - og så kan du ofte møde hende om søndagen til højmessen, hvor hun er kordegn.

 

 
Kontakt Berit
Telefon: +45 24 42 03 99
E-mail: berit.husumvoldkirke@gmail.com