Husumvold sogns menighedspleje

Husumvold sogns menighedspleje er en selvstændig frivillig sammenslutning, ledet af en bestyrelse og tilknyttet Husumvold Kirke.

Menighedsplejens formål er at øve diakonalt arbejde, dvs. støtte og hjælpe sognets borgere, enkeltpersoner såvel som grupper. F.eks. uddeles der hvert år julehjælp til trængende familier i sognet.

For at kunne hjælpe borgere i forskellige sammenhænge er Menighedsplejen afhængig af private bidrag.
Vi modtager derfor med tak bidrag indbetalt på:
Reg.nr. 9570
Kontonr. 13083282
Mobilepay
Husk at skrive 'mpl' i overførslen.

 

Formand: Stig Boel
Tlf.: 24 42 03 95
E-mail: sbo@km.dk