Husumvold Sogns Menighedsråd

Menighedsrådsformand: Lars Bo Hansen
E-mail: 7070@sogn.dk

Næstformand: Pia Berger Hernvig

Kirkeværge: Arne Hippe Hansen

Kontaktperson: Pia Berger Hernvig

Kasserer: Pia Berger Hernvig
 
Nina L. Kindtler 

Inger Jensen

Sven Erik Jensen

Steen L. Børglum


Stedfortræder: Karin Schjøtz Esbensen

Sognepræster: Stig Boel, Line Bjørn Hansen og Frederik Teglberg Damm

Menighedsrådsvalg 2020

Husumvold Kirke har valgt nyt menighedsråd den 15. september 2020.
Det nye menighedsråd indtræder 1. søndag i advent og fungerer i en periode på fire år. 

Til det kommende menighedsråd blev valgt:
Lars Bo Hansen
Pia Berger Hernvig
Tobias Marinus Søgaard Jensen
Niels Hansen
Gitte Packness
Hans Victor Munck-Westh
Inger Jensen
Evy Carstens

Der kan udløses et afstemningsvalg ved at indgive en kandidatliste senest den 13. oktober 2020. Kandidatlisten kan indleveres til medlem af valgudvalget, Pia Berger Hernvig, Voldfløjen 13, 1. tv., 2700 Brønshøj, eller til info- og kulturmedarbejder Mette Lilly Nielsen på dennes kontor torsdag eller fredag i kirkens åbningstid. Der skal vælges 8 medlemmer. Et eventuelt afstemningsvalg afholdes den 17. november 2020. Kandidatlisten skal udarbejdes på den formular, der findes på Kirkeministeriets hjemmeside www.km.dk og på www.menighedsrådsvalg.dk. Den skal underskrives af 8 stillere.