Fødsel, dåb og navn

Fødselsanmeldelse

Et barns fødsel skal anmeldes. Sædvanligvis foretager jordemoderen anmeldelsen, men er fødslen sket uden jordemoder, skal forældrene anmelde fødslen. Du kan anmelde dit barns fødsel via blanketten "Fødselsanmeldelse" senest 14 dage efter fødslen.

I kan som ugifte forældre erklære, at I ønsker at varetage omsorgen og ansvaret for jeres barn sammen via blanketten ”Omsorgs- og ansvarserklæring”. Dette kan I også gøre med digital signatur inden 10 dage efter barnets fødsel. Du kan læse mere om det her.

 

Barnedåb

Hvis man ønsker at få sit barn døbt, henvender man sig til kirkekontoret for at aftale, hvilken dag man ønsker dåben skal finde sted. Ring gerne i god tid. Herefter formidles der kontakt til præsten, som træffer aftale om en personlig samtale. Inden dåbsdagen oplyses præst eller kirkekontor om navne og adresser på barnets faddere (mindst 3, højst 5 - vil begge forældre stå som faddere, tæller de som én). Alle faddere skal være døbt. Ved tvivlsspørgsmål omkring navnelovgivningen er man velkommen til at kontakte kordegnen, som gerne rådgiver.

Læs 6 moderne dåbsbønner

 

Dåb af større børn

Ikke kun små børn kan blive døbt; man kan blive døbt hele livet. Hvis man vil have sit barn døbt på et senere tidspunkt i livet, kontakter man præsten. Præsten har en samtale med barn og forældre. Er der tale om dåb i konfirmationsalderen, går konfirmanden til almindelig konfirmationsforberedelse. På et tidspunkt efter jul aftales dåbsdag, og præsten holder en samtale med forældrene og konfirmanden som forberedelse til dåben.

 

Voksendåb

En del voksne mennesker vil gerne døbes. Ønsker man at blive døbt, kan man kontakte en af kirkens præster. Til en voksendåb skal der være 2 dåbsvidner (svarende til faddere ved en barnedåb). Men ønsker man at blive døbt, uden at nogen ved det, kan de ansatte i kirken fungere som vidner. Selve dåben kan ske ved en almindelig gudstjeneste eller ved en særskilt dåbsgudstjeneste. Ritualet for voksendåb følger stort set barnedåbens.

 

Navngivning

Ved henvendelse til kordegnen på kirkekontoret udleveres formular til navngivelse. Formularen kan også hentes her.

 

Navneændring

Ved henvendelse til kordegnen på kirkekontoret udleveres formular til navneændring. Formularen kan også hentes her.

Ved navneændring i forbindelse med vielse benyttes en særlig blanket, som kan hentes på her.

Læs om fremgangsmåden i øvrigt på personregistrering.dk