Samtaler om sorg og savn

I Husumvold Kirke er der mulighed for at mødes og tale med andre, der har mistet en, de var tæt på.


I sorggruppesamtaler kan du opleve, at din sorg føles knapt så ensom som før, og at du møder genkendelse og stor forståelse.


Sorggruppen er et trygt og omsorgsfuldt rum, hvor du kan dele noget af det, der tynger efter et dødsfald, så du finder nyt livsmod.


I Husumvold kirke varetages sorggrupper af sognepræst Line Bjørn Hansen og af sygeplejerske Lydia Thomsen.

Vil du vide mere eller melde dig til, kan du ringe til Line Bjørn Hansen på
tlf. 61201898

 


Det særlige ved sorggruppen er, at de gider lytte, og at de forstår. Og de sidder i samme situation. Det gør, at der er ting, man nemmere kan sige højt.

(Henrik, 56 år, tidl. sorggruppedeltager)