Kirke på tværs af sognegrænsen

Husum og Husumvold Sogne er begge store sogne med et højt aktivitetsniveau og mange tilbud til sognenes beboere. Da sognene grænser op til hinanden og historisk har haft tætte bånd, er det naturligt for kirkerne at samarbejde onkring forskellige aktiviteter.

Samarbejdet er koncentreret omkring koordination af sognenes aktiviteter, udvikling og afholdelse af en række aktiviteter samt fælles kommunikation omkring samarbejderne.

Faste samarbejder

Kirkerne har en fælles korskole med kor for børn fra 0.-9. klasse; Spirekor, Børnekor og Juniorkor. Senest er Husumvold Kirke indtrådt i et samarbejde med Husum Kirke omkring Husumkurven, et dagligvareuddelingsprojekt startet op i Husum Kirke.