Samtaler med en præst

I Husumvold Kirke er der altid mulighed for at få en samtale med en af kirkens præster om livets sorger og glæder. Der kan være mange grunde til at tale med en præst. Det kan dreje sig om almenmenneskelige og eksistentielle spørgsmål som afmagt, sorg, skyld, meningsløshed samt etiske og moralske spørgsmål. Præsten har det perspektiv, at verden og tilværelsen rummer både tro, håb og kærlighed samt troen på Gud.

Præsten har tavshedspligt og fører ikke journal, og samtalen kan således fungere som et frirum, hvor alle tanker og følelser kan foldes ud og vendes. Det er muligt at henvende sig anonymt. Kontaktoplysninger findes herunder. 

Kontakt præsterne